Breadcrumb

Ձեր տեսողությունը

Աչքը, դրա ֆիզիոլոգիան, հիվանդությունները և վիճակները

Աչքը 

Աչքը նման է տեսախցիկի: Լույսը նրա մեջ ներթափանցում է եղջերաթաղանթի միջոցով, որը կարծես տեսախցիկի բացվածքը լինի: Ներթափանցող լույսի քանակը վերահսկում է բիբը, որը փեղկի նման փոքրինչ բացվում և փակվում է: Լույսը կենտրոնանում է ցանցաթաղանթի վրա, որը պատկերն ուղարկում է ուղեղին: Ցանցաթաղանթը կարծես լուսանկարահանման ժապավենի դեր տանի՝ լույսը գրանցելու համար (բուն լուսանկարը):

Աչքի կառուցվածքի այլ տարրերը աջակցում են տեսողության հիմնական գործունեությանը: Որոշները հեղուկներ  են տեղափոխում (օրինակ՝ արցունքներ և արյուն)՝ աչքը խոնավեցնելու կամ սնուցելու համար: Մյուսները մկաններ են, որոնք թույլ են տալիս աչքը շարժել: Ոմանք պաշտպանում են աչքը վնասվածքներից (ինչպիսին են օրինակ՝ կոպերը և եղջերաթաղանթի էպիթելը): Կան նաև սուրհանդակի դեր խաղացող կառուցվածքային տարրեր, որոնք ուղեղին են ուղարկում զգայական տեղեկատվություն (օրինակ՝ եղջերաթաղանթի ցավ զգացող նյարդերը և ցանցաթաղանթի ետևում գտնվող տեսողական նյարդը):

Աչքի կառուցվածքի ցանկացած տարր կարող է հիվանդանալ կամ վնասվել, ուստի ակնաբուժությունը բաժանված է բազմաթիվ մասնագիտացումների:

Աչքը
 1. Թարթիչային մարմին

 2. Սկլերա

 3. Խորոիդ

 4. Ցանցաթաղանթ

 5. Ֆովեա

 6. Կենտրոնական ցանցաթաղանթի զարկերակ և երակ

 7. Օպտիկական սկավառակ (կույր կետ)

 8. Օպտիկական նյարդ

 9. Կախոցային կապան

 10. Ջրային խոնավություն

 11. Եղջերաթաղանթ

 12. Բիբ

 13. Հիրիկ

 14. Ոսպնյակ