Breadcrumb

Santen-ի Գաղտնիության քաղաքականությունը Հայաստանում

Մեր գաղտնիության պահպանման պարտավորությունը 

Այս կայքը (www.santen.am) կառավարվում է Santen Oy («Santen» կամ «Santen Oy») ընկերության կողմից՝ մեր կայքի այցելուներին («դուք», «ձեր» կամ «կայքի օգտվողներ») տրամադրելու ընդհանուր տեղեկատվություն Santen-ի գործունեության վերաբերյալ, ինչպես նկարագրված է ստորև: 

Santen Oy ընկերությունն իրականացնում է իր գործունեությունը Հայաստանում Santen Oy Հայաստանում տեղական ներկայացուցչության գրասենյակի միջոցով: Santen Oy-ի կողմից հավաքված Հայաստանում գտնվող անհատներին վերաբերող ցանկացած և բոլոր անձնական տվյալները, որոնք նկարագրված են Քաղաքականության մեջ (ինչպես սահմանված է ստորև), հավաքելու և մշակվելու են Santen Oy-ի կողմից՝ համաձայն տվյալների պաշտպանության գործող օրենքների և կանոնակարգերի, ինչպես ըստ սույն Քաղաքականության մեջ նկարագրվածի:

Santen- ում մենք հասկանում ենք անձնական տվյալների գաղտնիությունը պաշտպանելու կարևորությունը և լիովին պատրաստ ենք պաշտպանել բոլոր այն անձանց տվյալների գաղտնիությունը, որոնց հետ մենք համագործակցում ենք՝ ներառյալ երրորդ կողմի ծառայություններ մատուցողները, հիվանդները, կլինիկական հետազոտության մասնակիցները, հասարակության անդամները, աշխատակիցները, կարգավորող մարմինների ներկայացուցիչներ, առողջապահական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, առողջապահության մասնագետներ և գործընկերներ: 

Ներածություն

Այս Գաղտնիության քաղաքականությունը («Քաղաքականություն») սահմանում է, թե ինչպես է Santen-ը հավաքում, մշակում և պաշտպանում այն անձանց անձնական տվյալները, որոնց հետ մենք համագործակցում ենք: Այս քաղաքականությունը նախատեսված է օգնելու ձեզ տեղեկացված որոշումներ կայացնելիս՝ մեր կայքն օգտագործելիս կամ մեզ հետ շփվելիս:

Անհատներին խորհուրդ է տրվում ուշադիր կարդալ այս Քաղաքականությունը՝ նախքան որևէ անձնական տվյալներ բացահայտելը և/կամ այս կայքում տեղադրված ցանկացած էլեկտրոնային ձև լրացնելը: Այցելելով մեր կայք կամ տրամադրելով մեզ ձեր անձնական տվյալները, դուք համաձայնում եք ձեր անձնական տվյալների հավաքագրման, օգտագործման և բացահայտման հետ, ինչպես նշված է սույն Քաղաքականության մեջ:

Սույն քաղաքականության կիրառման ոլորտը

Այս քաղաքականությունը հատուկ նախատեսված է տեղեկատվություն տրամադրել մեր կայքի օգտվողներին, Santen-ի բաժնետերերին, Santen-ի հետ շփվող հասարակության ներկայացուցիչներին, Santen-ի արտադրանքն օգտագործող հիվանդներին, Santen-ի հովանավորած կլինիկական ուսումնասիրությունների կլինիկական ուսումնասիրության մասնակիցներին և այն անձանց, որոնց հետ մենք համագործակցում ենք, ինչպիսիք են մատակարարները, կապալառուները, խորհրդատուները, կարգավորող մարմինները, անձնակազմը, գործակալները, մատակարարների և գործընկերների պատվիրակները և Santen-ի գրասենյակների այցելուները: 

Գաղտնիության քաղաքականության և այլ ծանուցումներ

Այս կայքը մշակվել է Santen-ի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելու հիմնական գործառույթով: Հետևաբար, շատ դեպքերում օգտվողի անձնական տվյալների հավաքագրումը չի պահանջվի:

Որոշ դեպքերում, ինչպիսիք են կարիերայի բաժինը, հիմնական կոնտակտային էջը և բժշկական հարցումների ձևը, շահագրգիռ օգտվողը պարտավոր է լրացնել ներկայացման/տվյալների հավաքագրման ձևաթերթիկը: Այս դեպքերում օգտվողը միշտ ազատ է տրամադրելու իր սեփական տվյալները, նրան տրամադրվում է գաղտնիության ծանուցում, որում նշվում է տվյալների և օրենքով պահանջվող այլ տեղեկատվության օգտագործման պայմանները: Խորհուրդ ենք տալիս կարդալ այս ծանուցագրերը նախքան ձեր անձնական տվյալները տրամադրելը:

Բացի այդ, եթե սահմանափակ դեպքերում անհրաժեշտ է անձնական տվյալներ հավաքել այլ նպատակների համար, դա հստակ կցուցադրվի օրենքով պահանջվող գաղտնիության ծանուցագրերում` թափանցիկությունն ու օգտվողների տեղեկացվածությունն ապահովելու համար:

Գաղտնիության այս ծանուցագրերը նպատակ ունեն սահմանել յուրաքանչյուր ծառայության անձնական տվյալների մշակման սահմանափակումները և մեթոդները, ըստ որոնց այցելուն կարող է ազատորեն հայտնել իր համաձայնությունը (անհրաժեշտության դեպքում) և, ի վերջո, թույլատրել տվյալների հավաքում և դրանց հետագա օգտագործումը:

Ավելի մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք գտնել այն մասին, թե ինչպես է Santen-ը մշակում անձնական տվյալները հետևյալ թեմաների վերաբերյալ՝ կտտացնելով հետևյալ հղումներին՝
 

Մեր կողմից հավաքագրվող անձնական տվյալներ

Մենք կարող ենք հավաքել և մշակել ձեր մասին հետևյալ անձնական տվյալները, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով

 • Ընդհանուր տվյալներն, ինչպիսիք են անունը, փոստային և (կամ) էլ. փոստի հասցեն, հեռախոսի համարը, ծննդյան ամսաթիվը և այլ տեղեկություններ, ինչպիսիք են լուսանկարները և թվային պատկերները, ձեր հաղորդակցման նախապատվությունները, հարցումներ, որոնք ուղարկում եք Santen-ին.
 • Մասնագիտական տվյալներ, ինչպիսիք են ձեր գործունեության հասցեն, գործարար էլ.փոստի հասցեն, գործարար հեռախոսահամարները, աշխատանքի անվանումը/պաշտոնը, կրթական տեղեկատվությունը, մասնագիտական որակավորումները, աշխատանքային փորձը, կապերը, մասնագիտական ցանցերը, ծրագրերը և գործողությունները, որոնց մասնակցել եք.
 • Նույնականացման տվյալներ, ինչպիսիք են ձեր գրանցման / նույնականացման տեղեկությունները (օրինակ՝ անձը հաստատող փաստաթղթի համարը) այնքանով, որքանով դա պահանջվում է Santen-ին ծառայություններ մատուցելու համար, այդ թվում՝ Santen-ի տարածք մուտք գործելու համար).
 • Ֆինանսական տեղեկատվությունն, ինչպիսիք են բանկի անվանումը, բանկային հաշիվները, վարկային քարտի համարը (երրորդ կողմ ծառայություններ մատուցողների կողմից ծառայությունների իրականացման նպատակով).
 • Առողջապահական, կենսաչափական/գենետիկական տվյալներ, որոնք առնչվում են նույնականացվող կամ չճանաչելի անհատներին, և միայն անհրաժեշտության դեպքում և խստորեն թույլատրելի գործող օրենսդրությամբ (ներառյալ Santen-ի ռիսկերի կառավարման և դեղերի անվտանգության ծրագրերի հետ կապված, կամ Santen-ի կայքեր այցելուների մատչելիության համար). նաև
 • Մեր կայքի օգտագործման կամ Santen-ին ծառայություններ մատուցելու համար ստացված թվային տվյալներ, ինչպիսիք են IP հասցեն, մուտքի օգտվողի տվյալները, աշխատողի նույնականացման համարը, ձեր զննարկչի տեսակը և տարբերակը, ժամային գոտու կարգավորումը, օգտվողի մեկ էջում գտնվելու ժամանակահատվածը, ներքին ուղու վերլուծությունը և (կամ) օգտագործողի գործառնական համակարգի և համակարգչային միջավայրի, զննարկիչի հավելվածի տեսակների և տարբերակների, գործավար համակարգի և հարթակի և թխուկի միջոցով փոխանցվող այլ տվյալների պարամետրերը: Այս տվյալները հավաքվում և օգտագործվում են միայն համախմբված և ոչ թե անմիջապես ճանաչելի եղանակով. դրանք կարող են օգտագործվել այլ տվյալների հետ միասին կայքի նկատմամբ հիպոթետիկ հանցագործությունների դեպքում կամ պետական մարմինների պահանջով պատասխանատվություն պարզելու համար:

Անձնական տվյալների ստացման եղանակները

Շատ դեպքերում, Santen-ը տվյալներ կհավաքի անմիջապես ձեզանից, չնայած երբեմն մենք ձեր մասին տվյալներ կստանանք տվյալների հասարակական կամ երրորդ կողմի աղբյուրներից, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով.

 • Ձեր գործատուին, երբ մենք պետք է մշակենք մեր ծառայություններ մատուցող անձնակազմի անձնական տվյալները.
 • Santen-ը կարող է շուկայավարման և հետազոտական նպատակների համար հավաքել տեղեկություններ առողջապահության ոլորտի մասնագետների մասին հանրային կամ երրորդ կողմի աղբյուրներից, ինչպես նաև ստուգել մասնագիտական տվյալները (ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով հանրությանը մատչելի տվյալների, ազգային ռեգիստրների կամ երրորդ կողմի տվյալների շտեմարանների հասանելիությամբ).
 • Առողջապահության ոլորտի մասնագետները կամ այլ երրորդ անձինք, անհրաժեշտության դեպքում, կարող են Santen -ին տրամադրել հիվանդի տվյալներ, համաձայն դեղերի անվտանգության և ռիսկերի կառավարման գործող օրենքների.
 • Santen-ը կարող է հավաքել տվյալներ ձեր համակարգչից կամ ցանկացած այլ սարքից, որը դուք օգտագործում եք Santen-ի կայք այցելելիս, ինչպիսիք են ինտերնետային արձանագրությունը (IP), տիրույթի անունը, ինտերնետ ծառայության մատակարարը (ISP), ձեր պահանջի ամսաթվի և ժամի վերաբերյալ տվյալները և հետևողական տեխնոլոգիաների տրամադրած այլ տեղեկություններ: Խնդրում ենք ծանոթանալ մեր Թխուկների  քաղաքականության հետ: (cookie)
 • Տվյալները կարող են տարածվել` համաձայն Santen Group-ի ներսում տվյալների պաշտպանության մասին գործող օրենքների, որոնք ներառում են մեր դուստր ձեռնարկությունները տարբեր երկրներում:

Երբ ձեզանից խնդրում են տրամադրել անձնական տվյալներ, կարող եք մերժել խնդրանքը: Բայց եթե ընտրում եք չտրամադրել այն տվյալները, որոնք անհրաժեշտ են մեզ հայցվող ծառայությունները մատուցելու համար, մենք գուցե չկարողանանք ձեզ տրամադրել այդ ծառայությունները:   

Անձնական տվյալների մշակման նպատակները

Santen-ը ձեր անձնական տվյալները կմշակի միայն գործող օրենսդրությամբ թույլատրված նպատակների համար, ներառյալ ՝ Ֆինլանդիայի տվյալների պաշտպանության մասին օրենքը, 2015 թվականի հունիսի 13-ի Հայաստանի Հանրապետության «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՕ-49 օրենքը և սույն քաղաքականության մեջ սահմանված պայմաններով: Տվյալների մշակման գործունեության նպատակները կարող են ներառել.

 • Մեր բիզնեսի կառավարումը և ձեզ ապրանքների և ծառայությունների մատակարարումը.  կառավարել մեր բիզնեսը և ծառայությունները, այդ թվում նաև կատարել մեր պարտականությունները, որոնք բխում են ձեր/ձեր գործատուի և մեր միջև կնքված ցանկացած պայմանագրից (օրինակ՝ հաշիվների վարում և հաշիվ ապրանքագրեր):
 • Անհատների հետ մեր հարաբերությունների/հաղորդակցության կառավարում. օրինակ՝ դիմումների, ուսումնասիրությունների կամ ծառայությունների վերաբերյալ հարցերին և մեկնաբանություններին կամ հարցումներին պատասխանելը, Santen-ի միջոցառումների անհատներին հրավիրելը, ծառայության հետագա կարիքների վերաբերյալ առաջարկներ ներկայացնելը:
 • Համագործակցության և հետազոտական նպատակներով. օրինակ՝ Santen-ին հնարավորություն տալու ավելի շատ տեղեկացված և օբյեկտիվ որոշումներ կայացնել նույնականացնելիս, առողջապահական մասնագետների և հիմնական կարծիքի ղեկավարների հետ շփվելիս և առողջապահության ոլորտի մասնագետների հետ համագործակցությունը ղեկավարելիս:
 • Աշխատանքի ընդունում. մասնագիտական տվյալների մշակում` Santen-ում աշխատատեղերի անհատական համապատասխանությունը գնահատելու համար:
 • Շուկայի հետազոտություն. ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ տվյալների մշակում` օրինական շուկայի ուսումնասիրության նպատակով: Մենք հավաքում ենք տվյալներ հիվանդների և առողջապահական ոլորտի մասնագետների հետ հարցումների և հարցազրույցների միջոցով, որոնք կօգնեն մեզ բարելավել մեր ապրանքներն ու ծառայությունները:
 • Ուղղակի շուկայավարում. տրամադրել գովազդային նյութեր և ֆիզիկական անձանց հետ զբաղվել շուկայավարման և գովազդային գործունեությամբ` համաձայն գործող օրենքների:
 • Կայքի գործառույթներ.ապահովելու, որ մեր կայքէջի բովանդակությունը ներկայացվի ամենաարդյունավետ կերպով ձեր և ձեր սարքի համար:
 • Իրավական կամ կարգավորիչ պարտավորություններ, իրավապահ մարմինների հանձնարարականներ և դատական կարգադրություններ. համապատասխանել մեր օրենսդրական կամ կարգավորող պահանջներին (տեղեկատվություն անվտանգության և արտադրանքի որակի վերաբերյալ բողոքների մասին զեկուցում) կամ կատարել թափանցիկության պահանջները` մեր կողմից արժեքը բուժաշխատողներին փոխանցելու վերաբերյալ): 

Santen-ը կվերամշակի անձնական տվյալները հետագա նպատակների համար, եթե դա թույլատրելի է անել (օրինակ՝ արխիվացման, գիտական կամ շուկայի ուսումնասիրության նպատակներով) կամ երբ դա օրինականորեն պարտավոր է անել (օրինակ՝ Sante-ի nռիսկերի կառավարման և դեղերի անվտանգության պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն հաղորդելը):

Մշակման իրավական հիմքը

Santen-ն անձնական տվյալները մշակում է` հիմնվելով հետևյալ պայմաններից մեկի կամ մի քանիսի վրա.

 • Եթե դուք տվել եք ձեր համաձայնությունը (այդպիսի դեպքերում այդ համաձայնությունը կարող է հետ վերցվել ցանկացած պահի և առանց որևէ պատճառաբանության):
 • Որտեղ անհրաժեշտ է կատարել ձեր հետ պայմանագրային պարտավորությունները.
 • Որտեղ մշակումն անհրաժեշտ է մեր իրավական պարտավորությունը կատարելու համար.
 • Որտեղ մշակումն անհրաժեշտ է անհատի կենսական կամ օրինական շահերը պաշտպանելու համար.
 • Որտեղ մշակումն անհրաժեշտ է հանրային շահերից ելնելով կամ հանրային խնդիր լուծելու համար կամ
 • Եթե վերամշակումը բխում է Santen-ի օրինական շահերից, օրինակ, Santen-ը մշակում է տվյալներ գիտական և վիճակագրական հետազոտական նպատակների համար, գիտական զարգացման, մեր ապրանքների և ծառայությունների կատարելագործման համար, ապահովելու անվտանգության միջոցառումներ Santen-ի աշխատողների, կապալառուների, հիվանդների, տեղեկատվության և այլ գույքի պաշտպանության համար, նաև հանցագործություն կանխելու համար (ինչպիսիք են խարդախությունը, ֆինանսական հանցագործությունը և մտավոր և արդյունաբերական սեփականության գողությունը, ինչպես նաև ապահովել դրա արտադրական և այլ գործառնությունների ամբողջականությունը) կամ մեր բիզնեսն իրականացնելու համար խիստ անհրաժեշտ այլ ձևերով: 

Տվյալների հատուկ կատեգորիաներ

Բացի վերը նշվածից, երբ Santen-ը տվյալների հատուկ կատեգորիաներ է մշակում անհատների վերաբերյալ (տեղեկատվություն անձանց առողջության, էթնիկ պատկանելության, դավանանքի, արհմիության անդամության, գենետիկական և կենսաչափական տվյալներ և այլն), դա պետք է իրականացնի միայն գործող օրենքներին և կանոններին համապատասխան: Նման մշակման համար Santen-ը հիմք է ընդունում հետևյալ պայմանները.

 • Որտեղ անհատները բացահայտ համաձայնություն են տրամադրում.
 • Որտեղ պահանջվում է զբաղվածության հետ կապված իրավունքների և պարտականությունների համար.
 • Որտեղ պահանջվում է ցանկացած անհատի կենսական կամ օրինական շահերի համար.
 • Եթե մշակումն անհրաժեշտ է առողջապահության կամ աշխատանքային բժշկության տրամադրման նպատակներով՝ առողջապահության մասնագետի հետ կնքված պայմանագրի համաձայն
 • Որտեղ մշակումն անհրաժեշտ է գիտական հետազոտությունների համար:

Վերահղել այլ կայքերի 

Այս կայքից դուք կարող եք հատուկ հղումների միջոցով միանալ երրորդ կողմերի այլ կայքերին: Santen-ը հավանություն չի տալիս կամ խորհուրդ չի տալիս այդ կայքերի բովանդակությունը կամ ծառայությունները և որևէ պատասխանատվություն չի ստանձնում անձնական տվյալների մշակման կամ երրորդ կողմի կայքերի կողմից որևէ գործունեության կամ բովանդակության վերաբերյալ, որոնց հղումները մեր կայքը տրամադրում է: Մենք ձեզ խրախուսում ենք կարդալ և տեղյակ լինել ձեր այցելած յուրաքանչյուր կայքի գաղտնիության քաղաքականությանը, ինչպես նաև մնացած բոլոր քաղաքականություններին: Հիշեք, որ այս քաղաքականության մեջ նշված հայտարարությունները վերաբերում են բացառապես Santen-ի կողմից հավաքված տեղեկատվությանը:

Տվյալների մշակման վայրը և փոխանցման եղանակները

Santen Oy-ը տեղակայված է Ֆինլանդիայում: Santen-ը գործում է նաև Հայաստանում իր Santen Oy ներկայացուցչության և Ճապոնիայում և աշխարհի այլ երկրներում մասնաճյուղերի միջոցով: Ձեր մասին անձնական տվյալները կարող են մատչելի լինել Եվրոպական միությունում («ԵՄ») / Եվրոպական տնտեսական տարածքում («ԵՏՏ») գտնվող Santen-ի դուստր ձեռնարկություններին, ինչպես նաև տվյալների պաշտպանության մասին գործող օրենսդրությամբ թույլատրված չափով ԵՄ/ԵՏՏ-ից դուրս գտնվող Santen-ի դուստր ձեռնարկություններին և որոշակի վաճառողներին և գործընկերներին, որոնք հիմնադրվել են Ֆինլանդիայում, Հայաստանում, ԵՄ/ԵՏՏ-ում կամ ամբողջ աշխարհում:   

Եթե Santen-ը մշակում է անձնական տեղեկատվություն այն երկրներում, որոնք չեն կարող ապահովել տվյալների պաշտպանության նույն մակարդակը, ինչ Հայաստանում, Santen-ը կիրականացնի ողջամիտ և համապատասխան իրավական, տեխնիկական և կազմակերպչական անվտանգության միջոցառումներ՝ մշակման անվտանգությունն ապահովելու և, մասնավորապես, ձեր անձնական տվյալները պաշտպանելու համար չթույլատրված մուտքի, օգտագործման կամ բացահայտման արդյունքում: Իրավասու մարմնի կողմից համապատասխանության մասին որոշման բացակայության դեպքում Santen-ը կիրականացնի տվյալների փոխանցման համապատասխան մեխանիզմներ (օրինակ` տվյալների փոխանցման պայմանագրերի կատարումն՝ ըստ անհրաժեշտության) և տվյալների պաշտպանության իրավասու մարմնից, անհրաժեշտության դեպքում, թույլտվություն կխնդրի տվյալների ցանկացած սահմանային փոխանցման համար՝ Ֆինլանդիայից կամ Հայաստանից ոչ համապատասխան երկրում գտնվող դուստր ձեռնարկությանը կամ երրորդ կողմին (վերահսկիչ կամ մշակող)՝ այդպիսի փոխանցումներն ապահովելու և տվյալների պաշտպանության համարժեք մակարդակի հասնելու նպատակով : 

Երրորդ կողմերի հետ պայմանագրային պայմանավորվածություններ և տվյալների միջազգային փոխանցում 

Որպես տվյալների վերահսկիչ՝ Santen- ը նպատակ ունի տվյալների պաշտպանության և գաղտնիության բարձր մակարդակ հաստատել իր տվյալների սուբյեկտների և գործընկերների համար: Այդ նպատակով, Santen-ը մշակել և օգտագործում է գաղտնիության և անվտանգության հետ կապված հատուկ լեզու ծառայությունների մատակարար երրորդ կողմերի հետ կնքված իր պայմանագրային համաձայնագրերում, որոնք գործում են ի շահ Santen-ի որպես տվյալների մշակող՝ տվյալների պաշտպանության գործող օրենսդրությանը համապատասխան:

Santen-ը, համաձայն իր գաղտնիությանը համապատասխանող պայմանագրային պայմանավորվածությունների, սահմանում է տվյալների մշակման և դրանց ենթամշակիչների (եթե այդպիսիք կան) կողմից իրականացվող տվյալների մշակման գործողությունների շրջանակը, առարկան, տևողությունը և նպատակը, ինչպես նաև մշակված անհատական տվյալների տեսակները և տվյալների սուբյեկտների ներգրավված կատեգորիաները: Ավելին, տրամադրվում են մանրամասներ` կապված իր դերում տվյալների մշակման ծառայության մատակարարի պարտավորությունների հետ, որոնք ակնհայտորեն ներառում են դրա գաղտնիության պարտավորությունները, տվյալների խախտման դեպքում նրան հետևելու ընթացակարգը, տվյալների սուբյեկտների և իշխանությունների հարցումներին վերաբերող համագործակցությունը, տվյալների պաշտպանության ազդեցության գնահատումը, տվյալների փոխանցման միջազգային մեխանիզմների կատարումը, որոնք պետք է իրականացվեն տվյալների անդրսահմանային փոխանցման դեպքում, ենթամշակիչների պատշաճ ջանասիրության և ներգրավման հատուկ կանոններ, անվտանգության համապատասխան միջոցառումներ և անձնական տվյալների խախտման փոխհատուցման պարտավորություններ:

Մեզ ծառայություն մատուցող ընկերությունից պահանջվում է թափանցիկ լինել և նախապես տեղեկացնել մեզ իրենց դուստր ձեռնարկությունների և ցանկացած արտաքին գործընկերների մասին (որոնք հանդես են գալիս որպես ենթամշակող), որոնք կարող են ներգրավվել տվյալների մշակման գործողություններում: Եթե ծառայություններ մատուցող ընկերությունը և/կամ դրա որևէ համագործակից գտնվում են Ֆինլանդիայի, Հայաստանի, ԵՄ-ի և/կամ ԵՏՏ-ի սահմաններից դուրս, մենք խնդրում ենք անհրաժեշտության դեպքում, որ նրանք նաև այդպիսի երրորդ կողմերի հետ գործադրեն տվյալների փոխանցման համապատասխան մեխանիզմներ` հետագա ցանկացած փոխանցումն ապահովելու համար, մասնավորապես, տվյալների փոխանցման պայմանագրերի կատարումը` համարժեքության որոշման բացակայության և/կամ այդպիսի երրորդ կողմերի կողմից իրականացվող տվյալների պաշտպանության հետ կապված որևէ այլ հավաստագրերի առկայության դեպքում:  Այս մոտեցումը հաստատում և պահպանում է տվյալների պաշտպանության և գաղտնիության բարձր մակարդակն այն անձանց համար, ում հետ մենք համագործակցում ենք Հայաստանում և նրա սահմաններից դուրս:

Անձնական տվյալների բացահայտում

Անձնական տվյալները չեն տարածվում չճշտված հասցեատերերին: Santen-ը բացահայտում է ձեր անձնական տվյալները երրորդ կողմի ստացողներին` իմանալու անհրաժեշտության հիմքի վրա, երբ դա խելամտորեն թույլատրվում է իրականացնելու իր օրինական գործարար նպատակները և եթե պահանջվում է գործող օրենսդրությամբ: Ձեր անձնական տվյալները կբացահայտվեն միայն գործող օրենսդրությանը համապատասխան, և ձեր անձնական տվյալները պաշտպանելու համար կստեղծվեն համապատասխան երաշխիքներ պայմանագրային համաձայնագրերի միջոցով: 

Santen-ի գործունեությունն իրականացնելու համար այն կարող է նաև անձնական տվյալներ հայտնել երրորդ անձանց, ինչպիսիք են հանրային/կարգավորող մարմինները/պետական մարմինները (կառավարություն, ներառյալ սոցիալական և նպաստների բաժինները), երրորդ անձինք, որոնք Santen-ին ծառայություններ են մատուցում (ինչպես, օրինակ, սակայն չսահմանափակվելով, ծառայության մատակարարներ, աուդիտ անցկացնել, ՏՏ ծառայություններ տրամադրել, օժանդակել կամ ղեկավարել մեր կլինիկական ուսումնասիրությունները, խորհրդատվական/աութսորսինգային ընկերություններ, հոստինգի ծառայություններ մատուցողներ, միջոցառումների կառավարման գործակալություններ, տուրիստական գործակալություններ, բանկեր և ապահովագրական ընկերություններ և այլ օժանդակ և վարչական ծառայություններ մատուցողներ, որոնք մեզ օժանդակ ծառայություններ են մատուցում ), գործընկերներ և համագործակիցներ (ինչպիսիք են արտաքին գիտնականները, ախտորոշիչ լաբորատորիաները), ովքեր վերանայում և օգնում են Santen-ին առողջապահական համապատասխանության գործողություններում: Ավելին, անձնական տվյալների բացահայտումը կարող է տեղի ունենալ, եթե Santen-ը կամ մեր ամբողջ ակտիվները ձեռք բերի երրորդ կողմն, այդ դեպքում անհատների վերաբերյալ մեր կողմից պահվող անձնական տվյալները կներառվեն որպես փոխանցված ակտիվներ, կամ եթե Santen-ը պարտավոր է բացահայտել կամ կիսել անհատների տեղեկատվությունը` ցանկացած իրավական կամ կարգավորիչ պարտավորություն կամ խնդրանք կատարելու համար:

Տվյալների մշակողների անվանումների վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվություն կարելի է հայցել` էլ. նամակ ուղարկելով Santen EMEA-ի գաղտնիության գրասենյակ՝ privacy-emea@santen.com  հասցեով:

Անվտանգություն և տվյալների պահպանում

Մենք կձեռնարկենք ողջամտորեն անհրաժեշտ բոլոր քայլերն՝ ապահովելով, որ ձեր տվյալներին ապահով վերաբերվեն և համապատասխան սույն Քաղաքականությանը, տվյալների պաշտպանության գործող օրենքներին և կանոնակարգերին, ինչպես նաև անվտանգության միջազգային ստանդարտներին: Ձեր տրամադրած բոլոր տվյալները պահվում են անվտանգ սերվերներում, հասանելի են և օգտագործվում են՝ ըստ մեր անվտանգության քաղաքականության և ստանդարտների: Santen-ն իրականացրել է ողջամիտ ֆիզիկական, տեխնիկական և կառավարչական վերահսկողություններ և երաշխիքներ ՝ ձեր անձնական տվյալները չթույլատրված մուտքից, բացահայտումից, փոփոխությունից և ոչնչացումից պաշտպանված պահելու համար: Նման միջոցները կարող են ներառել, բայց չեն սահմանափակվում, Firewalls, մուտքի վերահսկում, տեղեկատվության գաղտնագրում երբ այն պահուստում է, պարտականությունների տարանջատում և անվտանգության նմանատիպ արձանագրություններ: Ձեր անձնական տվյալների հասանելիությունը սահմանափակվում է Santen-ի աշխատողների սահմանափակ թվով, որոնց պարտականությունները ողջամտորեն պահանջում են այդպիսի տեղեկություններ և երրորդ կողմեր, որոնց հետ Santen-ը պայմանագրեր է կնքում իր անունից ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու համար: Մեր աշխատակիցները վերապատրաստվել են գաղտնիության կարևորության և անձնական տեղեկատվության պատշաճ և անվտանգ վարման և կառավարման վերաբերյալ:

Մենք կպահպանենք ձեր անձնական տվյալներն այնքան ժամանակ, որքան խիստ անհրաժեշտ է հասնելու այն նպատակներին, որոնց համար հավաքվել են տվյալները և ցանկացած այլ թույլատրելի հարակից նպատակին: Տվյալները կարող են պահվել ավելի երկար տևողությամբ, երբ գործող օրենքները կամ կանոնակարգերը պահանջում են կամ թույլ են տալիս Santen-ին անել դա: Երբ ձեր տվյալներն այլևս անհրաժեշտ չլինեն, դրանք կամ անդառնալիորեն անանունացվում են (և անանուն տեղեկատվությունը կարող է պահպանվել), կամ էլ անվտանգ ոչնչացվում են:

Ընտրություն շուկայավարման վերաբերյալ

Եթե մենք մտադիր ենք օգտագործել ձեր տվյալները շուկայավարման նպատակներով կամ եթե մենք մտադիր ենք ձեր տվյալները հայտնել որևէ երրորդ կողմին այդպիսի նպատակների համար, մենք ձեզ համապատասխանաբար կտեղեկացնենք ՝ խնդրելով ձեր համաձայնությունը: Էլեկտրոնային հաղորդակցության միջոցով մեր ապրանքների և/կամ ծառայությունների ուղղակի գովազդի դեպքում (օրինակ` էլ.փոստ) մենք կձեռնարկենք բոլոր անհրաժեշտ քայլերը` գործող օրենսդրությամբ սահմանված չափով, որպեսզի ձեզ առաջարկենք մի մեթոդ, որով դուք կարող եք հստակորեն համաձայնություն տալ հետագա գովազդային նյութի կամ դրանից հրաժարվելու ընտրության համար: Ամեն դեպքում, դուք միշտ իրավունք ունեք առարկելու, որ անձնական տվյալներն օգտագործվում են ուղղակի շուկայավարման և գիտական տեղեկատվություն և տեղեկագրեր ուղարկելու նպատակով, և/ ամ հետ վերցնել ձեր համաձայնությունը: Դուք նաև կարող եք ցանկացած պահի օգտվել իրավունքներից՝ կապվելով մեզ հետ, ինչպես նշված է ստորև:

Ձեր տվյալների պաշտպանության ձեր իրավունքները

Ըստ գործող օրենքների և իրավական սահմանափակումների, դուք կարող եք իրավունք ունենալ մեզանից պահանջել.

 • Ձեզ հետագա մանրամասներ տրամադրել ձեր անձնական տեղեկատվության մշակման վերաբերյալ.
 • Ձեզ տրամադրել մուտք դեպի ձեր անձնական տվյալները, որոնք մենք պահում ենք ձեր մասին.
 • Թարմացնել մեր ունեցած անձնական տեղեկությունների անճշտությունները, որոնք ապացուցված են, որ անճիշտ են կամ թերի են.
 • Արգելափակել կամ ջնջել ցանկացած անձնական տեղեկություն, որը մենք այլևս օգտագործելու օրինական հիմք չունենք.
 • Դադարեցնել որոշակի մշակումը, երբ հետ եք վերցնում ձեր համաձայնությունը և
 • Առարկել շուկայավարման նպատակով ցանկացած վերամշակման: 

Տվյալների պաշտպանության հետ կապված բոլոր հարցումները պետք է ուղարկվեն Santen-ի EMEA գաղտնիության գրասենյակ` privacy-emea@santen.com հասցեով:

Եթե մենք ժամանակին չենք քննում ձեր խնդրանքը, կամ եթե դուք բավարարված չեք այդ իրավունքների իրականացման վերաբերյալ մեր պատասխանով, դուք իրավունք ունեք բողոք ներկայացնելու ձեր բնակության իրավասու վերահսկիչ մարմնին, ՀՀ վերահսկիչ մարմնին՝ Անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությանն այստեղ: Կարող եք նաև բողոք ներկայացնել Santen Oy-ի վերահսկիչ մարմնին՝ Տվյալների պաշտպանության օմբուդսմենի գրասենյակը (հայտնի է նաև որպես Tietosuojavaltuutetun toimisto) կարելի է գտնելայստեղ

Քաղաքականության թարմացում

Santen-ն իրավունք է վերապահում ժամանակ առ ժամանակ փոփոխություններ կատարել սույն Քաղաքականության մեջ՝ հաշվի առնելով տեխնոլոգիական նվաճումները, օրենսդրական և նորմատիվ փոփոխություններն, ինչպես նաև Santen-ի գործարար պրակտիկան՝ գործող օրենսդրությանը համապատասխան: Եթե Santen-ը փոխի իր գաղտնիության քաղաքականությունը, սույն քաղաքականության նորացված տարբերակը կարտացոլի այդ փոփոխությունները, ցանկացած փոփոխություն հրապարակելով սույն քաղաքականության ներքևի մասում նշված համապատասխան թարմացման ուժի մեջ մտնելու ամսաթվից: Հետևաբար, մենք խրախուսում ենք ձեզ պարբերաբար այցելել այս էջը՝ տեղեկացված լինելու, թե ինչպես ենք օգտագործում ձեր անձնական տվյալները: 

Կոնտակտային տվյալներ

Եթե այս քաղաքականության հետ կապված որևէ հարց ունեք, կամ ցանկանում եք լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալ Santen-ի գաղտնիության պրակտիկայի մասին, խնդրում ենք կապվել մերSanten-ի գաղտնիության EMEA գրասենյակի հետ privacy-emea@santen.com էլ. փոստով: 

Թարմացվել է 2021 թ. հունվարի 11-ին